2018 / 2019 Aanvullende activiteiten

Binnen ons project Refugees On Board zijn twee nieuwe elementen Inloopbalie en Themadagen toegevoegd.  Tijdens de pilot fase in 2017/2018 merkten wij dat veel van onze statushouders een kwetsbaar en geïsoleerd sociaal leven hadden. Sommige hebben geen familie of zelfs vrienden, en dus geen hulpnetwerk voor het vinden van werk of persoonlijke ondersteuning. Stichting Rumi is voor onze statushouders daarom niet alleen een aanknopingspunt met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook de maatschappij. Om aan deze behoeften van onze statushouders antwoord te geven, en het potentieel van de Stichting verder uit te breiden willen wij een vertrouwelijk en veilig onderkomen bieden.

Zo bevorderen wij de sociale contacten en participatie van de statushouders, en moedigen wij hen via de Inloopbalie en ThemaDagen de mogelijkheid om actief mee te doen met verschillende sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan een diepere en duurzame sociaal-maatschappelijke integratie. Met deze twee nieuwe onderdelen wil Stichting voor onze kwetsbare groep statushouders een bekende en veilige sfeer opbouwen waar zij graag samenkomen en deel van uitmaken. Naast de mogelijkheid voor onze statushouders om terecht te kunnen met allerlei vragen, is de inloopbalie ook bedoeld voor onze meeste de statushouders, zodat zij een speciale plek hebben om naar toe te komen voor het maken van de sociale contacten mochten zij thuis eenzaam voelen. De inloopbalie bestaat dus ook als laagdrempelige ontmoetingsplek, voor minimaal sociaal contact.