Bestuur

Stichting Rumi

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende 3 leden

Mw. S.Sassani

Voorzitter

Mw. S.Sitaram

Secretaris

Dhr. h.perugachi

Penningmeester