Stichting Rumi

Non-profit organisatie in Den Haag

Stichting Rumi is een non-profit organisatie en is gevestigd in Den Haag. De stichting is opgericht in januari 2017 en heeft als doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de participatie en de emancipatie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. De doelgroep bestaat uit migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder. Onze projecten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep. 

Deskundige begeleiding

Wij bieden programma’s aan waarin culturele verschillen, persoonlijke opvattingen en privé omstandigheden bespreekbaar worden. Ervan uitgaande dat mensen beter functioneren als ook hun mentale welzijn in orde is, bieden wij migranten en in het bijzonder vluchtelingen deskundige begeleiding. Wij verwachten dat de integratie en emancipatie richting de Nederlandse samenleving hierdoor beter verloopt. 

 

Een nieuw begin

Stichting Rumi vindt het belangrijk dat een vluchteling zich in Nederland thuis voelt. Om onze doelgroep optimale stimulatie en begeleiding te bieden op alle levensterreinen, werken wij nauw samen met lokale overheden, werkgevers, zorginstellingen, opleidingsinstituten, stichtingen, buddy’s en vrijwilligers. De regionale behoefte aan integrale en innovatieve aanpak van de integratieproblematiek neemt toe, vanwege een toenemend sociaal geïsoleerde vluchtelingen en migranten in Den Haag en omgeving. Stichting Rumi wil bijdragen aan een nieuw begin voor de doelgroep, op het gebied van werk, privéleven, sociale contacten en de eigen mentale kracht, zodat zich bij erbij horen voelen in de voor hen nieuwe samenleving. Een echt nieuw begin.