Over ons

Stichting Rumi

Stichting Rumi is in het voorjaar van 2017 ontstaan vanuit één ervaringsdeskundige als een burgerinitiatief. Door signalen dat er geen centrale plek was waar de hulpvragen van vluchtelingen en migranten echt werden beantwoord. Om wel in deze behoefte te voorzien, is Stichting Rumi , opgericht om zo bij te dragen aan een volledige en volwaardige integratie van deze nieuwe bewoners binnen de regio Den Haag en een positieve bijdrage te leveren aan de participatie en de emancipatie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. Onze projecten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder.

Ons bestuur

Het dagelijks bestuur van stichting Rumi bestaat uit 3 leden:

 1. Mw. S. Sassani, voorzitter
 2. Mw. S.V. Idoe, secretaris
 3. Mw. S. Sitaram, penningmeester

Onze doelstelling

Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van maatschappelijk welzijn van volwassenen, door middel van advisering van begeleidende organisaties, individuele en groepsdoelgroep planvorming, operationele uitvoering van de begeleiding (zowel strategisch, tactisch als operationeel)

Hoe werken wij aan onze doelstelling?

Wij werken aan onze doelstelling door:

 • Het geven van NT2-onderwijs
 • Beantwoorden van sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor migranten in het algemeen
 • Plannen en organiseren van sociaal-maatschappelijke programma’s
 • Bieden van sociaal-maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Houden van individuele en/of groepsspreekuren en themadagen
 • Maken van persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
 • Bieden van Professionele middelen ter ondersteuning van stress en/of traumaverwerking
 • Bieden van psychische hulpverlening
 • Werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.