Stichting Rumi

Wij zijn een non-profit organisatie,  gevestigd in Den Haag. De stichting is opgericht in januari 2017 en heeft als doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de participatie en de emancipatie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. De doelgroep bestaat uit migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder.  

Onze projecten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep. Wij bieden programma’s aan waarin culturele verschillen, persoonlijke opvattingen en privé-omstandigheden bespreekbaar worden. Wij verwachten dat de integratie en emancipatie richting de Nederlandse samenleving hierdoor beter verloopt.