Internationale vrouwendag 2019

Thema “Emancipatie en gelijkheid van vrouwen”

Op Dinsdag 12 maart 2019 heeft stichting Rumi weer een mooi inspirerend evenement georganiseerd om internationale vrouwendag te vieren en het thema de aandacht te geven die deze verdiend. Een dag die gevierd moet blijven worden omdat vandaag de dag nog steeds wereldwijd nog genoeg ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen zelfs binnen onze eigen Nederlandse maatschappij. Uit een van onze onderzoeken blijkt dat Nederland op een wereldwijde lijst die gelijkheid tussen mannen en vrouwen meet, op de 27e plaats staat. Ons doel van Internationale vrouwendag is emancipatie en gelijkheid van vrouwen ter sprake brengen. Met trots heeft Stichting Rumi dan ook samen met haar vrijwilligers, stagiairs, genodigden, stakeholders en bezoekers dit programma, in een ontspannen sfeer met wederzijds respect beleefd en het thema de aandacht gegeven die het verdiend. Wij hebben twee documentaire films getoond over vrouwenrechten in Iran en Irak. Daarna hebben wij met elkaar uitgebreid gediscussieerd en in dialoog getreden met elkaar. Na een leuke, efficiënte, respectabele dag met elkaar te hebben doorgebracht hebben wij gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje waarin eenieder mocht genieten van het optreden van een Syrische muzikant.

Stichting Rumi, haar vrijwilligers, stagiaires de genodigden en spontane bezoekers kunnen terugkijken op een gezellig samenzijn waarin met wederzijds respect naar elkaars mening werd geluisterd, men in dialoog trad en zich veilig voelde om dit met elkaar te kunnen delen.

Stichting Rumi bedankt alle aanwezigen voor hun komst, buurthuis de Sprong voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de gemeente den Haag die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt. Deze Internationale vrouwendag is een initiatief van Stichting Rumi.

Internationale vrouwendag 2019 werd mogelijk gemaakt door