Samenwerking

Wij zoeken samenwerking met zowel maatschappelijke instanties als bedrijven. Met de goede samenwerking kunnen we veel aan elkaar hebben. Behalve met klanten, vrijwilligers, burgers werken we van oudsher veel samen met collega’s van andere organisaties en gebeurt dat steeds meer. Denk aan activiteiten zoals thema bijeenkomsten en groepssessies organiseren.

De reden van deze toenemende samenwerking is simpelweg werken vanuit een ideaal. Geen enkel maatschappelijk ideaal is zo klein dat één enkele organisatie het alleen kan realiseren. Kwetsbare mensen helpen zelfstandig te blijven, en daarin slagen, lukt beter dan iedereen die dat wil de kans krijgt om daar volop aan bij te dragen. Hetzelfde geldt voor andere maatschappelijke ambities zoals vluchtelingen en migranten helpen om een goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te verwerven of het realiseren van een inclusieve samenleving waarin ook mensen met beperkingen goed kunnen leven. Van organisaties die standalone activiteiten of producten aanbieden en uitventen zijn we onderweg naar organisaties die samenwerken om maatschappelijke ambities te realiseren, in platforms en waardenetwerken. Samenwerken is verbinden, elke dag opnieuw, en dat verbinden doen de mensen die bij willen dragen aan dat ideaal, ongeacht waar ze vandaan komen en/of dat wel of niet een organisatie is. De verbinding komt er niet door een organisatie te zijn, maar door gedeelde idealen waaraan ieder die dat wil mag bijdragen.