Project Anti Discriminatie

Inleiding

DISCIMINATIE” afkomstig van een Latijns woord “ONDERSCHEID”.

Niemand wil gediscrimineerd worden. En bijna niemand zal een ander bewust discrimineren. Toch komt discriminatie overal in Nederland voor; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Het lastige is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Wat jij als grap bedoelt, is voor een ander soms kwetsend. Of iets discriminatie is, wordt bepaald door het effect van de grap. Wat de grappenmaker bedoelde, is niet van belang.

Stichting Rumi vindt het belangrijk om discriminatie te herkennen en (preventief) aan te pakken.

Wat wil stichting Rumi bereiken?

Stichting Rumi is al jaren een bekende hulpdienst voor alle kwetsbare groepen, nieuwkomers, vluchtelingen en migranten in het bijzonder, en is dus bekend met “de kwetsbare mens”. Door onze diensten als loopbaanbegeleiding, job coaching, life coaching, counseling, gesprekstherapie, ons mentor programma, inburgering en ons taalmaatjestraject ervaren we dat discriminatie in Nederland nog steeds leeft. Ook uit een van onze themadagen “Discriminatie” en ons maatschappelijk spreekuur krijgen we signalen dat discriminatie wordt ervaren, zoals onderscheid op persoonlijke kenmerken.

Recent ervaarden we zelf als stichting Rumi dat de eigenaar van een schoonmaakbedrijf, waarbij we de intentie hadden om mee samen te werken, zonder blikken of blozen zei: “Mensen met een hoofddoek, keppel of kruizen, zijn bij ons niet welkom”. U begrijpt dat stichting Rumi bedankt heeft voor enige vorm van samenwerking met dit bedrijf, maar het geeft aan hoe discriminatie anno 2021/2022 openlijk aanwezig is.

We hebben allemaal het recht om gelijk behandeld te worden, ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. Toch horen we maar al te vaak hartverscheurende verhalen over discriminatie.

Stichting Rumi ziet discriminatie niet als bijzaak, maar als een wereldwijd groeiend sociaal-maatschappelijk probleem en wil s mensen die discriminatie ervaren te helpen, preventieve maatregelingen nemen door bijv werkgevers te trainen over discriminatie op de werkvloer, kennismaking tussen de doelgroep en werkgevers om inzicht te krijgen in elkaars culturele verschillen en overeenkomsten, de verschillende culturen en religiën met elkaar verenigen, respect creëren voor elkaars uitingen en gewoonten, etc…

Stichting Rumi ziet discriminatie niet als bijzaak, maar als een wereldwijd groeiend sociaal-maatschappelijk probleem en wil simultaan naast onze andere diensten dit project uitrollen om mensen die discriminatie ervaren te helpen, preventieve maatregelingen nemen door bijvoorbeeld werkgevers te trainen over discriminatie op de werkvloer, kennismaking tussen de doelgroep en werkgevers om inzicht te krijgen in elkaars culturele verschillen en overeenkomsten, de verschillende culturen en religiën met elkaar verenigen, respect creëren voor elkaars uitingen en gewoonten, etc…

JA ik wil melding maken of wil meer informatie