Refugee on Board II

Stichting Rumi is in 2019 meer geworden dan alleen een adres waar statushouders voor hun arbeidsmarkttoeleiding langskomen. Zij werd een gezellige en veilige plek waar cliënten en vrijwilligers elkaar leerden kennen en samen werken om de arbeidsmarkt en sociaal-maatschappelijke integratie te versnellen. Het is stichting Rumi gelukt om zo’n goede sfeer op te zetten waardoor het merendeel van de cliënten vrijwillig gebruik maakten van de optionele programmaonderdelen.

Aan de 25 statushouders die in januari 2019 het begeleidingstraject waren begonnen werd, n.a.v. ervaring uit Refugee on Board I, een aangepast en breder programma aangeboden.  Zij werden individueel verplicht om een intensief Jobcoaching traject te volgen met daarin wekelijks op maat gemaakte arbeidsmarkt toeleiding sessies. Ook werden zij verplicht om onze Sollicitatie en Communicatie trainingen te volgen. Daarbij werden zij gestimuleerd om deel uit te maken van secundaire sociaal-maatschappelijk activiteiten en begeleiding.  In verschillende programma onderdelen werden onze cliënten aangemoedigd om samen te werken met andere deelnemers en onze vrijwilligers. Zo werden statushouders bij Stichting Rumi met een brede aanpak ondersteunt om de arbeidsmarkt en sociaal-maatschappelijke integratie te bevorderen.

Resultaten

Project Refugee on Board II is dankzij hard werk van ons team en de goede samenwerking met externe organisaties een groot succes geworden. De arbeidsmarkt en sociaal-maatschappelijke positie van een kwetsbare groep nieuwkomers is intensief verzorgd en duidelijk verbeterd. Stichting Rumi heeft het vertrouwen gewonnen van haar cliënten, partners, de gemeente Den Haag en het bedrijfsleven. Het geeft ons voldoening om de glimlach van een cliënt die ziel verlichtend eindelijk zijn vleugels mag uitslaan naar een nieuwe toekomst, een baan, een studie, een huis, een gezin, hun eigen nieuwe toekomst.