Refugee on Board The Next Step

Vanuit ons steeds groeiende eigen netwerk leidde dit tot ruim 55 kandidaten waaruit uiteindelijk 35 gemotiveerde statushouders geselecteerd zijn om meteen te beginnen met het begeleidingstraject. Door de Corona maatregelingen hebben wij gemerkt dat cliënten angstig werden en vaak niet meer live durfden te komen. Om dezelfde reden werd ook het succesvol kunnen plaatsen van cliënten bemoeilijkt. Degene die wij toch hebben geplaatst hebben aan de ene kant een betaalde baan gevonden en aan de andere kant een stageplaats, een geschikte opleiding of zijn een werk/leer traject ingegaan. Enkele hebben ook vrijwilligers werk gevonden waaronder binnen onze eigen stichting, om zo werkervaring op te doen en de kans op doorstromen naar een betaalde baan te vergroten. Er zijn ook deelnemers weggevallen doordat de Coronamaatregelen hun privéomstandigheden negatief beïnvloed heeft. Tijdens dit traject is er op vele vlakken met succes veel aandacht besteed aan maatwerk, cultuur sensitieve begeleiding en persoonlijke ontwikkeling die door de wereldwijde pandemie extra werd bemoeilijkt.

Resultaten

Naar aanleiding van dit turbulente 3e jaar constateerden wij bij stichting Rumi dat:

Algemeen

 • Deelnemers hebben, ondanks de corona periode, meer zelfkennis en realistische verwachtingen hebben ontwikkeld met betrekking tot hun arbeidsmarkt potentieel en ambities;
 • Deelnemers zijn pro-actiever op zoek gegaan naar vacatures en bijbaantjes;
 • Deelnemers hebben sociaal-maatschappelijke kennis opgedaan;
 • De deelnemers hebben, door de structurele en verplichte afspraken een groter verantwoordelijkheidsgevoel gekweekt;
 • De combinatie van werken, begeleiding en maatschappelijke/culturele activiteiten hebben ervoor gezorgd dat er een versnelling in het leren van de Nederlandse taal en deelname in de samenleving is ontstaan. Dit heeft bijgedragen aan een betere en snellere integratie van de deelnemer en de termijn waarop hij of zij zelfredzaam is geworden;

Specifiek

 • Deelnemers assertiever zijn geworden met werkgevers en beoordeling van hun contracten;
 • Deelnemers zelfverzekerd zijn geworden en zelfstandig zaken zijn gaan regelen zoals begrip en bijhouden van de (eigen) administratie(s);
 • Deelnemers zijn openlijker en hebben meer zelfvertrouwen gekregen om zich te kunnen uiten over hun psychische en traumatische ervaringen en de daaruit voortvloeiende problemen;
 • Deelnemers zijn zelfstandiger, assertiever en kunnen op eigen kracht vacatures zoeken en solliciteren;
 • Deelnemers durven vragen te stellen over uiteenlopende onderwerpen;
 • De deelnemer ervaart sneller duidelijkheid over een mogelijk toekomstperspectief op het gebied van arbeidsparticipatie in de regio van zijn of haar huisvesting. Dit heeft zijn of haar kans op inburgering, participatie en opbouw van een zelfstandig bestaan versneld;
 • Doordat stichting Rumi heeft bijgedragen aan een betere match tussen vraag en aanbod tussen bedrijfsleven/overheidsinstanties en de vluchteling heeft dit ervoor gezorgd dat er minder afhankelijkheid van een uitkering en een versnelling van (regionaal) maatschappelijk draagvlak is geweest;
 • Stichting Rumi heeft, voor de deelnemer met een uitkering, een snellere uitstroom naar de arbeidsmarkt mogelijk gemaakt;
 • De integrale coaching en counseling trajecten en de individuele begeleiding van stichting Rumi zorgden ervoor dat de deelnemers in alle opzichten op een professionele manier goed ondersteund en geholpen zijn;

Kanttekening hierbij is dat ook het bedrijfsleven door de Corona(maatregelingen) zwaar getroffen waren en hoe graag zij ook wilden arbeidsplaatsen marginaal aanwezig waren.

Persoonlijke resultaten

 • Deelnemers zijn uit hun isolement gekomen en zijn pro actiever geworden;
 • Deelnemers zijn zelfverzekerder geworden en gaan nu makkelijker deelnemen aan (Coronaproof) activiteiten en durven gesprekken aan te gaan;
 • Enkele deelnemers hebben vrijwilligerswerk verricht, anderen helpen organisaties en instanties bij de dagelijkse werkzaamheden, hebben hun netwerk versterkt en een dagritme op en doen werkervaring op;
 • Deelnemers hebben stage gelopen wat bijdraagt aan een belangrijke 1e stap om te zorgen dat men weer helemaal klaar is om de arbeidsmarkt te betreden. Zij worden weer werk fit.
 • Enkele deelnemers hebben zich geschoold waardoor kans op een baan is toegenomen en bijvoorbeeld statushouders niet meer afhankelijk zijn van de bijstand;
 • Deelnemers hebben een beeld gekregen van hun eigen interesses en capaciteiten en kunnen daar invulling aan geven;

Persoonlijke sollicitatietraining