Samen tegen eenzaamheid

Project ‘Samen tegen eenzaamheid’ was een project dat op maatwerk is gericht. Er werd goed gekeken naar de persoonlijke resultaten en op basis daarvan werden de doelstellingen in het individuele trajectplan gesteld. Het overkoepelende doel van dit project heeft ervoor gezorgd dat de deelnemer een groter gevoel van verbondenheid ervaart waardoor deze zich minder eenzaam voelt en/of beter bestand is tegen eenzaamheid dan aan de start van het traject. Tijdens het project heeft de participatiecoach de deelnemer geholpen en gestimuleerd om zich te begeven in sociale netwerken en activiteiten, waardoor de deelnemer na afloop van het project onafhankelijk van de participatiecoach zelfstandig is kan werken aan zijn of haar sociale activering en netwerk. Dit resulteerde dat zij zelfstandiger en assertiever zijn geworden in het opzoeken van sociale contacten en/of hulp als zij die nodig hebben.

Resultaten

  • Stichting Rumi heeft met dit project financiers, deelnemers en samenwerkende partners laten zien dat er kwaliteit is geleverd en dat er duidelijke eisen worden gesteld aan onze diensten. Bovendien willen we laten zien dat de kwaliteit van onze diensten floreren. Natuurlijk geldt dat ook voor de achterliggende interne processen die ook meer op kwaliteit zullen worden getoetst.
  • Stichting Rumi heeft met dit project eenzaamheid gesignaleerd, voorkomen, verminderd en tot verbondenheid gekomen. Dit heeft de motivatie gevoed om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met de aanpak van eenzaamheid en tevens de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid ondersteund.
  • Met dit project hebben we in vele gevallen voorkomen dat binnen onze doelgroep zowel Sociale eenzaamheid (Iemand die minder contact heeft met andere mensen dan je wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet tekort) als Emotionele eenzaamheid (Iemand die een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen. Meestal gaat het om de levenspartner) en Existentiële eenzaamheid (Het signaal dat je vertelt dat je te zwak verbonden bent met anderen).
  • Stichting Rumi heeft een duurzame bijdrage geleverd aan het probleem van eenzaamheid in Den Haag. Door de focus op een preventieve aanpak te leggen, hebben wij deelnemers begeleid om hun sociale zelfredzaamheid te vergroten en de kans op eenzaamheid verkleind. Ook hebben we hiermee de verergering van eenzaamheidsproblematiek bij deze groep helpen te begrijpen, erkennen en te verminderen.
  • Ons streven voor de toekomst is dat we, na succes van dit pilotproject, het project willen voortzetten en eventueel uitbreiden naar andere regio’s met meer deelnemers en meer participatiecoaches.