Samen voor Vitaal & Welzijn

De doelstelling van dit project is het welbevinden, mentale en lichamelijke gezondheid en veerkracht van onze doelgroep die met diverse problemen en klachten bij stichting Rumi komen, wordt verhoogd. Dat de doelgroep zich voor langere tijd sterker en gezonder voelt en een positief effect bereikt wordt op de vitaliteit, participatie of zelfredzaamheid waardoor men beter voor zichzelf kan zorgen, zich kunnen redden en weer mee mogen en kunnen doen in de Nederlandse samenleving van ons mooi Den Haag. Met “Samen Vitaal en Welzijn” wil stichting Rumi, samen met haar samenwerkende partners, constructief bouwen aan een vitale, veerkrachtige, inclusieve, duurzame en gezonde samenleving. Het bevorderen van eigen regie (zelfredzaamheid) van mensen staat al lang hoog op onze agenda. Soms zijn er wel grenzen aan zelfredzaamheid, denk aan mensen met een taalachterstand, psychiatrische problematiek of mensen met een achterstand of een beperking.

Resultaten van werken aan zelfredzaamheid zou je kunnen omschrijven in termen als: Bijdrage aan kwaliteit van leven of als impact die het heeft op de mate van zorgafhankelijkheid van de cliënt. Meer zelfredzaamheid betekent immers minder zorgafhankelijkheid en meer zelfregieversterkend.

Daarnaast betekent die actieve betrokkenheid voor de betrokken deelnemers versterking van hun zelfvertrouwen, zelfinzicht en ervaringsdeskundigheid. Stichting Rumi wil met haar diverse coaches en begeleiders (zoals vitaliteitscoaches, lifecoaches, budgetcoaches, job en loopbaancoaches, participatiecoach, counselors, stadsvrienden en mentalcoaches) mensen bewegen om onderstaande zaken aan te leren:

  • Het inzetten van de eigen kracht;
  • Het aanbrengen van structuur en regie bijvoorbeeld het indelen van de dag;
  • Het uitvoeren van structurele praktische zaken;
  • Het doen van boodschappen;
  • Deelname aan een (of meer structurele) activiteit(en) zoals wandelen met mensen in een groep (incl. mensen met een beperking) of sporten;
  • Het opzetten van een overzichtelijke administratie en het invullen van formulieren;
  • Het regelen van geld- en bankzaken, budgetbeheersing en bespaartips;
  • Het versterken van de sociale omgeving;
  • Het participeren in de samenleving;