Doneren

Een non-profit organisatie zoals onze stichting kan niet zonder donateurs. Natuurlijk zijn wij blij met iedere donatie/gift, maar zeker zo blij met iedere vorm van steun om onze sociaal-culturele en maatschappelijke doelen te verwezenlijken voor onze doelgroep.

Je kunt een donatie overmaken op het rekeningnummer van Stichting Rumi: IBAN NL32 ABNA 0540 8983 68

Wil je ambassadeur worden van onze stichting?  

Wij zijn erg blij met sponsors die er ook voor zorgen dat dromen van vluchtelingen en migranten gerealiseerd kunnen worden. Elk bedrag is welkom. Wil je ons structureel sponsoren met een vast bedrag per maand dan houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten.

Hartelijk dank voor je interesse en betrokkenheid!





Totaal