Internationale vrouwendag 2020

Thema : “Vrijheid”

Op 10 maart 2020 was het Internationale Vrouwendag, een dag die de emancipatie, participatie, en kracht van vrouwen viert. Stichting Rumi is trots op haar werk binnen haar inmiddels bekende thema’s, en wil dit verder bevorderen met het project ‘10 Maart Festival’. Met deze internationale vrouwendag heeft de Stichting opbouwende discussie en educatie gefaciliteerd, met specifieke focus op vrijheid van vrouwelijke vluchtelingen en migranten. Het doel van het festival was aandacht vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. Stichting Rumi is van mening dat het recht op gelijke behandeling, zoals wettelijk is vastgelegd, een breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt zou moeten zijn. Het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn moet geen belemmering zijn. Niet alleen vrouwen hebben hier baat bij, en daarom heeft Stichting Rumi ook mannen (met en zonder een migratieachtergrond) bij dit gesprek betrokken. Bevordering van respect, beter zelfbeeld, en gelijkwaardigheid is waar Stichting Rumi naar streeft.

Het thema van dit jaar was Vrijheid: welke strijd leveren vrouwen vandaag de dag nog voor hun vrijheid? Is vrijheid vanzelfsprekend of is het onderhandelbaar? En hoe staat het met de gelijkheid van vrouwen in Nederland? Ook u als politici kunt aandacht geven aan de vrijheid van vrouwen en dat is hard nodig. Wij zijn maar liefst elf plekken gezakt op de wereldranglijst voor gendergelijkheid en staan nu op plek 38! Voor een land als Nederland onaanvaardbaar.

We opende ontspannen met een uitgebreide lunch waarna de openingsfilm werd getoond over het ontstaan van Internationale vrouwendag. Zeer leerzaam want velen weten wat deze dag inhoud maar niet de geschiedenis erachter.

Tijdens het tonen van de eerste documentaire over een vrouw uit Afghanistan was er een serene rust welk, veranderde tijdens het dialoog waar al snel duidelijk werd hoe gevoelig het onderwerp onderdrukking van de vrouw is. Emoties en herkenbaarheid wisselden elkaar af Na de 2e documentaire over Saudi-Arabië was de stemming wisselend. Uit het dialoog bleek ook dat Saudi-Arabië vooruitgang voor de rechten van de vrouw pretendeert, maar gevoelsmatig ervaarde met ook de donkere kanten van Saudi-Arabië.

De derde film ging over 2 meiden uit Iran die al een aantal jaren in Nederland wonen. Uit de film merkte je dat zij al goed geïntegreerd zijn, maar zich niet durfde te binden. Zij moesten namelijk nog steeds van pleeggezin naar pleeggezin verhuizen en binden aan mensen waarvan je afscheid moest nemen dat deed vaak pijn.

Na een korte pauze met een hapje en drankje waarin mensen elkaar op een respectvolle sociaal-maatschappelijke manier vonden begon de volgende film over een vrouw uit Pakistan die duidelijk op alle manieren vernederd werd en geen rechten had. Dit gaf een zware sfeer tijdens de film, maar ook merkbaar in het daarop volgende dialoog.

Tijd voor een beetje ontspanning met een bijzondere film waaraan een quiz verbonden zat. Het publiek bekeek de film en vlak voor het einde van het antwoord van deze film werd deze op pauze gezet en activeerde wij het publiek met de grote vraag “Weet jij het antwoord op de vraag wie deze persoon is”. Bijzonder is dat velen het verkeerde antwoord gaven waarin duidelijk werd dat de hoge functie, ook binnen Nederland, nog steeds in “the mind setting” van de mensen een man moet zijn terwijl het een vrouw was.

Stichting Rumi, zoals hierboven aangegeven, vind het heel belangrijk om mannen ook mee te nemen in deze discussie. Hierbij gaat het om het verbeteren van de mogelijkheden voor mannen en vrouwen om zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens te kunnen ontwikkelen en zich te bevrijden van beperkende en destructieve codes van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Positiviteit over vrouwelijke eigenschappen en vrouwelijke rolmodellen staan hier centraal. Het festival is hierbij een belangrijk forum voor discussie voor onze cliënten, maar ook voor potentiële externe deelnemers. 

Stichting Rumi heeft hiermee een mooi inspirerend evenement georganiseerd om internationale vrouwendag te vieren en het thema vrijheid en emancipatie de aandacht gegeven die deze verdiend. Een dag die gevierd werd omdat vandaag de dag nog steeds wereldwijd nog genoeg ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen zelfs binnen onze eigen Nederlandse maatschappij. Het gaat steeds een stapje vooruit binnen Nederland maar op de wereldranglijst die gelijkheid tussen mannen en vrouwen meet, staan wij nog steeds niet in de top 20.

Met trots heeft Stichting Rumi dan ook samen met haar vrijwilligers, stagiairs, genodigden, stakeholders en bezoekers dit programma, in een ontspannen sfeer met wederzijds respect beleefd en het thema de aandacht gegeven die het verdient. Na een leuke, efficiënte, respectabele dag met elkaar te hebben doorgebracht hebben wij gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje waarin eenieder mocht genieten van de zoete klanken van Perzische muzikanten.

Internationale vrouwendag 2020 werd mogelijk gemaakt door