Netwerkbijeenkomst Stichting Rumi

Op 6 december 2018 was het zover. Na een lange periode van voorbereiding heeft Stichting Rumi haar Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Stichting Rumi heeft hiermee verschillende maatschappelijke organisaties in Den Haag samen gebracht, kennis met elkaar laten maken en elkaars ideeën en ervaringen gedeeld. Middels een Powerpoint presentatie heeft stichting Rumi enkele belangrijke gezamenlijke doelstellingen uiteengezet en heeft zij haar programma en project gepresenteerd.

Het programma begon met een uitleg door onze voorzitter Sheyda Sassani. Zij opende de bijeenkomst met een uitleg over de achtergrond, doelstellingen, onze activiteiten en ons project Refugee On Board. Zij gaf een aantal belangrijke aandachtspunten voor onze gezamenlijke doelgroep aan als zelfredzaamheid, emancipatie, zorg en welzijn, arbeidsparticipatie en onderwijs van migranten en vluchtelingen. Wij hebben als doel om binnen twee jaar 40 statushouders cultuursensitief te begeleiden middels maatwerk, een integrale aanpak en intensieve begeleidingen. Zij heeft de noodzaak van problemen die voorkomen bij statushouders in hun persoonlijke en professionele levens aangegeven. Onderwerpen als sociaal isolement, eenzaamheid, gebrek aan kennis van Nederlandse taal en cultuur, gebrek aan een goed netwerk, aanwezigheid van de schaamcultuur binnen de statushouders, traumatische ervaringen en psychische problemen hebben de revue gepasseerd. De afgevaardigde van de verschillende organisaties onderkende de problemen die zij ter sprake bracht.

Vervolgens heeft projectleider Arif Gaspersz nog enkele van onze doelen voor het nieuwe jaar met de aanwezigen gedeeld. Hij legde uit dat wij een positief en sfeervol platform bieden waar mensen zich kunnen verbinden middels culturele en sociale thema’s en dat wij de sociale cohesie willen versterken en mensen faciliteren en laten groeien in hun eigen ontwikkeling. Ook willen wij deze ontmoetingen benutten om met aandacht te kijken en te luisteren waar de behoefte en mogelijkheden liggen om mensen een stap verder te brengen in hun leven. Uit onze ervaring met het huidige project Refugee On Board  weten wij dat er een grote behoefte is aan het contact tussen de vluchtelingen, bedrijfsleven en inwoners van Den Haag.

Hij gaf aan dat de ervaring en kennis van zaken ervoor gezorgd heeft dat er nieuwe initiatieven zijn ontstaan zoals de netwerkbijeenkomst “Netwerk Zonder Grenzen”. Om die samenhorigheid en binding weer eens op te poetsen organiseren wij op 26 januari 2019 onze grote netwerkbijeenkomst “Netwerk zonder grenzen”. Deze bijzondere bijeenkomst zal iedereen bij elkaar brengen in het migratiemuseum, voormalige  concordia zalen, van Den Haag.

Door dit initiatief werd duidelijk dat alle sociaal-maatschappelijke organisatie die aanwezig waren een gezamenlijke uitdaging hebben. Deze overeenkomende uitdagingen en richtpunten zijn middels een brainstorm sessie besproken. Overeenkomende problemen werden verhelderd en mogelijke potentiële oplossingen en kansen werden met elkaar gedeeld. Een gezamenlijk belangrijk barrière, tot een succes in de stappen richting een betere toekomst van onze doelgroep, is het gebrek aan een goede beheersing van de Nederlandse taal. Het zoeken naar een studie of een baan kan hierdoor ernstig bemoeilijkt worden.

Medewerkers van Stichting Rumi en de aanwezige afgevaardigden van de sociaal-maatschappelijke organisaties hebben door deze bijeenkomst van elkaar geleerd en frisse ideeën aangedragen. Tevens hebben wij de wens uitgesproken om n.a.v. deze positieve bijeenkomst de samenwerking in de nabije toekomst voort te willen zetten en te laten floreren. Wellicht op een andere locatie bij een andere stichting. Wij staan daar open voor. Dit werd door een ieder positief onderstreept.

Met respect hebben wij onze dank uitgesproken aan de aanwezigen van de sociaal-maatschappelijke organisaties stichting VluchtingelingenWerk Zuidvleugel, stichting Haagse Helpers, stichting De Haagse Uitdaging, stichting NLcares , stichting Gobez, stichting Vital Aid en andere genodigden en hebben een  ieder uitgenodigd voor onze netwerkbijeenkomst “Netwerk zonder grenzen” van 26 januari 2019.