Inburgering

Het is voor nieuwkomers in Nederland niet gemakkelijk om een plek te vinden in de maatschappij. Zonder de juiste begeleiding en ondersteuning kan het vele jaren duren voordat het leven in Nederland op de rit is. Samen met andere organisaties zorgen wij ervoor dat nieuwkomers op korte termijn de Nederlandse taal beheersen. En dat zij snel bij een Nederlandse werkgever aan het werk kunnen of kunnen starten met een vervolgopleiding. Wij bereiden nieuwkomers zo goed mogelijk voor op de Nederlandse arbeidsmarkt (door o.a. gerichte vakscholing), zodat zij met voldoende zelfverzekerdheid kunnen solliciteren en kansrijker zijn.

Onderscheid met andere organisaties

Voor elke deelnemer maken wij een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)
Lessen in kleine groepen (6-9 mensen)
Waar nodig bieden wij ondersteunende middelen ter ondersteuning van stress- en traumaverwerking
Wij maken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Werkfit
Wij bieden een cultureel vangnet voor Welzijn van onze cliënten.
Wij bieden maatwerk en cultuur sensitieve begeleiding.

Kwaliteit

Gecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 2021

Blik op Werk Keurmerk
Stichting Rumi is Aspirant Keurmerkhouder

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek
Stichting Rumi neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

Inspectie Toezicht in de Klas
Stichting Rumi werd in het kader van ‘Toezicht in de Klas’ door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding.

Tevredenheid

Gecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 2021

Dienstverlening gericht op Inburgeringscursussen en duale trajecten
Score : 8,7
Marktgemiddelde : 8,3
Inburgeringscursussen en duale trajecten

Toelichting op het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Rumi.

Toelichting op het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 februari 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Rumi.

Opleidingsniveau

Opleidingsniveau: Analfabeet
Opleidingsniveau: Laag opgeleid
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleid
Opleidingsniveau: Hoog opgeleid

Uurtarief

€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

Lesuren

Donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Diensten

Inburgeringstraject
In de regio Den Haag verlenen wij sinds 3 jaar verschillende coacingstrajecten waaronder jobcoaching, loopbaanbegeleiding, lifecoaching, budgetcoaching. Daarbinnen is de individuele ontwikkeling van de Nederlandse taal voor degene die daar in te kort komen een belangrijk onderdeel.

Alfabetiseringstraject
Als tijdens het intaketoets blijkt dat het niveau van de Nederlandse taal dermate laag is om een normaal gesprek te voeren starten wij met een alfabetiseringstraject.

Staatsexamen programma I
Als tijdens de intaketoets blijkt dat de deelnemer geschikt is om staatsexamen I te halen dan bieden wij een maatwerk oplossing. Soms door een doorverwijzing naar een andere taalinstituut.

Staatsexamen programma II
Als tijdens de intaketoets blijkt dat de deelnemer geschikt is om staatsexamen II te halen dan bieden wij een maatwerk oplossing. Soms door een doorverwijzing naar een andere taalinstituut.

Taaltraject
In onze startklas helpen taalmaatjes onze deelnemers op weg om de eerste stappen te zetten binnen de Nederlandse taal, de intaketoets en het leerplan onder leiding van de NT2 docent.

Na de startklas volgt verdere scholing binnen een groep deelnemers van gelijke niveau onderleing van de NT2 docent.

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
Onze deelnemers kunnen na afloop van de cursus ONA zelfstandig werken richting werk. De modules van het ONA handboek vormen hierin de basis evenals de in te leveren formulieren voor het ONA examen.
Wij bieden zowel ondersteuning klasikaal als individueel.

Sociaal maatschappelijk werk
Wij bieden een veilige omgeving waarin onze deelnemers meer over zichzelf en hun levensvragen kunnen laten zien waardoor een positieve groei kan worden gerealiseerd binnen alle trajecten onder begeleiding van gediplomeerde allround coach en counselers tot aan een psycholoog.

PROFESSIONEEL INBURGEREN

Bij ons leer je Nederlands van de beste docenten, met de beste leermiddelen en de beste opleidingsfaciliteiten. Er zijn meerdere startmomenten per jaar, zodat je altijd binnen 6 weken kunt beginnen!

WERK ZOEKEN EN SOLLICITEREN

Wij helpen je met het maken van een cv, het zoeken naar werk en vertellen hoe je naar een baan solliciteert. Ook verkennen we samen jouw wensen en maken we een realistisch toekomstplan.

7 ZEKERHEDEN

Professionele docenten, kleine vaste groepen, professioneel ingerichte klaslokalen, A0 t/m B1, B2 niveau mogelijk, meerdere startmomenten per jaar, minimaal 8 lesuren per week.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen
Burgers met afstand tot de arbeidsmarkt
In de regio Den Haag verkleinen wij de mentale en fysieke afstand tot de arbeidsmarkt en maken onze clienten Werkfit. Eventueel passen wij op geschikte werklocaties Loonwaardetoetsingen toe om de groei vast te stellen.

Burgers met welzijnsvraagstukken
Het algemene welzijn en welbevinden van de mens is vaak voorwaarde om goed mee te komen in de maatschappij. Met maatwerk bieden onze councelors en psychologen begeleiding aan deelnemers zodat zij handvaten hebben om meer zelfredzaam en zelfstandig te kunnen bewegen.

Inburgeraars
De nieuwkomers begeleiden wij met als doel zich positief in te passen en de juiste weg te vinden binnen de Nederlandse maatschappij.

BEWEZEN KWALITEIT

Ieder jaar wordt de kwaliteit van onze school gecontroleerd door verschillende organisaties: Blik op Werk, Panteia. Stichting Rumi heeft een hoge kwaliteitsstandaard.

BEGELEIDING

Om je zo goed mogelijk te helpen bij het leren van de taal en de kennismaking met de Nederlandse maatschappij ondersteunen wij je wanneer je extra hulp nodig hebt.

HELDERE AFSPRAKEN

Voor de start van het traject worden alle afspraken mondeling doorgenomen. (indien nodig met behulp van een tolk)

Jij bent belangrijk

Iedereen is anders en verdient individuele aandacht. Heb jij moeite met de uitspraak? Kun je nog niet goed schrijven? Vind je het moeilijk om een goede zin te maken? Een docent van stichting Rumi ziet al snel of je extra hulp nodig hebt en geeft je deze ook.

Geef je gemakkelijk op via ons online formulier

Voor verdere informatie kun je contact opnemen via tel: 06 4201 6695 of per email: inburgering@stichtingrumi.nl

Deel dit op: