Project

Refugee on board

Ons pilot project

Ons pilot project “Refugee On Board” biedt diverse coaching trajecten en trainingen met als doel begeleiding naar maatschappelijke participatie en het werk. Om een baan te krijgen zijn wij van mening dat in de meeste gevallen eerst gewerkt moet worden aan andere zaken, zoals het opdoen van werkervaring of het leren van een vak maar ook het leren omgaan met stress en het verbeteren van communicatieve vaardigheden alsook mentale en psychische stabiliteit. Uiteindelijk moeten alle inspanningen leiden tot een reguliere baan waarmee men in staat is zelfstandig voldoende inkomen te verwerven om zichzelf of een gezin te kunnen onderhouden. Dit project heeft tot doel onze innovatieve ideeën voor te stellen omtrent de parallelle aanpak van de vluchtelingenproblematiek binnen de gemeente Den Haag, in de periode januari 2018 – januari 2020. In deze 2 jaar zijn 2 intensieve trajecten gepland van elk 1 jaar (januari tot en met december). Aansluitend per traject 6 maanden nazorg (januari – juni) via onderlinge contacten tussen deelnemer en begeleider. Het is de verwachting dat in deze periode 40 vluchtelingen deelnemen aan het project “Refugee On Board”.

Ons doel is dat alle deelnemers (vluchtelingen) van dit project na afronding participeren in een betaalde- of onbetaalde functie en ook maatschappelijk betrokken zijn. Een en ander wordt bereikt met intensieve begeleiding zodat men zich zowel privé als in het werk thuis voelt in Nederland en een stabiel leven kan leiden. Door goede samenwerking met de, taalaanbieders, sociale en culturele stichtingen en bedrijven, worden werkgelegenheidskansen van vluchtelingen vergroot. 

De focus ligt hierbij op een integrale aanpak rondom coaching en begeleiding waarbij een duidelijk beeld wordt geschetst van belangrijke pijlers van de Nederlandse samenleving zoals werken, onderwijs, welzijn en gezondheid. De realisatie van de doelstelling vereist inzet, afstemming en samenwerking op vele gebieden en tussen diverse partijen. Om inzichtelijk te maken hoe dit bereikt wordt en wat daarbij nog nodig is, heeft Stichting Rumi een plan opgesteld voor dit pilot project omtrent de integratie en participatie van vluchtelingen in Den Haag. In Den Haag wordt de groep vluchtelingen in beperkte mate door instellingen bereikt. Zij bieden allen een specifieke activiteit aan, zoals bijvoorbeeld taalles door Vluchtelingenwerk, ontmoetingsbijeenkomsten, fietstraining, budget coaching, administratieve hulp, bemiddeling naar bedrijven, etc. Maar er is geen integraal coaching aanbod.

Stichting Rumi begint in januari 2019 met de werving en selectie voor het tweede jaar van haar pilot project Refugee on Board die maart 2019 zal starten. Hiermee gaat de Stichting door met uitvoeren van het programma van 2018 om een kleine groep statushouders een intensief en integraal begeleidingstraject aan te bieden. De Stichting wil het komende jaar nieuwe onderdelen aan het bestaande programma toevoegen, om zo de arbeidsmarkt toeleiding en sociaal-maatschappelijke integratie van onze statushouders verder te versterken, met duurzaamheid daarbij het hoofddoel. Het afgelopen jaar is er veel geleerd binnen de organisatie. Wij weten nu bijvoorbeeld meer over de behoeftes van de statushouders, interculturele communicatie, en de sterktes en zwaktes van onze aanpak. Ook hebben wij een netwerk met werkgevers en andere instanties opgebouwd, zodat er nu sneller en doelgerichter gewerkt kan worden aan het begeleiding van onze cliënten naar verschillende vormen van participatie. Deze lessen zijn in dit nieuwe project plan voor 2019 toegepast.

Na voorbereiding die in het najaar van 2017 begon zijn er gedurende 2018 binnen Refugee on Board al 15 statushouders begeleid, en in 2019 worden er zoals gepland 25 nieuwe statushouders aangenomen. Deze statushouders zullen individueel verplicht zijn om een intensief Jobcoaching traject te volgen met daarin wekelijks op maat gemaakte arbeidsmarkt toeleiding sessies. Daarnaast zijn zij verplicht om onze Sollicitatie en Communicatie trainingen te volgen, en worden zij verder gestimuleerd om deel uit te maken van secundaire sociaal-maatschappelijk activiteiten en begeleiding. Zo worden statushouders bij Stichting Rumi met een brede aanpak ondersteunt om de arbeidsmarkt en sociaal-maatschappelijke integratie te bevorderen.

 

Voor meer informatie over het project “ Refugee On Board”

neem contact op met ons. info@stichtingrumi.nl