Project ‘Refugee On Board’

Doelgroep van dit project

De doelgroep die in aanmerking kwam voor deelname aan dit project zijn in principe alle statushouders en migranten in regio Haaglanden. In Den Haag werden er diverse activiteiten aangeboden voor deze doelgroep. Zoals taalles, maatschappelijke spreekuur, ontmoetingsbijeenkomsten, diverse soorten coachingssessies, diverse trainingen zoals sollicitatietraining, administratieve hulp en bemiddeling naar bedrijven toe.

Projectdoel

Het doel van het project ‘Refugee on Board’ was dat alle deelnemers na afronding van hun traject participeren in een betaalde of onbetaalde functie of een opleiding en daarnaast maatschappelijk betrokken zijn. Dit project was parallel gestart naast de aanpak van de vluchtelingenproblematiek binnen de gemeente Den Haag.

Cijfers
In januari 2018 en in maart 2019 zijn er 2 intensieve trajecten gestart van elk 1 jaar. Aansluitend aan elk traject volgenden 6 maanden nazorg aan de deelnemers, met als basis individueel contact tussen deelnemer en begeleider. Het eerste jaar (2018) zijn er binnen het project ‘Refugee on Board’ 15 deelnemers begeleid. In 2019 waren dit 25 nieuwe deelnemers. In maart 2020 zijn er al 35 deelnemers gestart.

Werkwijze

Om inzichtelijk te maken hoe ons doel bereikt wordt en wat daarbij nog nodig is, heeft Stichting Rumi een plan opgesteld voor het project ‘Refugee on Board’. Hieronder staan enkele voorbeelden van onderdelen uit dit plan.

  • Een verplicht onderdeel binnen dit project is het volgen van een intensief Job coaching traject. Dit bestaat onder andere uit wekelijkse op maat gemaakte sessies in het teken van toetreding tot de arbeidsmarkt.
  • Een ander verplicht onderdeel is het volgen van onze sollicitatie- en communicatietrainingen. Hierdoor worden de deelnemers gestimuleerd om deel uit te maken van secundaire sociaal-maatschappelijk activiteiten en begeleiding.
  • In het project ‘Refugee on Board’ streven wij ernaar dat alle deelnemers na afronding van hun traject participeren in een betaalde of onbetaalde functie of een opleiding en daarnaast maatschappelijk betrokken zijn.

Resultaten

Door intensieve begeleiding hebben wij bereikt dat de deelnemer zich zowel privé als in het werk thuis voelt in Nederland en daardoor een stabiel leven is gaan leiden. Door goede samenwerking met taalaanbieders, sociale en culturele stichtingen en bedrijven, werden werkgelegenheidskansen van de deelnemers vergroot. De focus lag hierbij op integrale aanpak met coaching en begeleiding. Belangrijke pijlers van de Nederlandse samenleving werden hierin meegenomen, zoals werken, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over ons reguliere project ‘Refugee On Board’? Of wil je je aanmelden als deelnemer voor dit project? Dat kan via mail, telefoon of ons online-contactformulier, zie contactpagina.