Welzijn op recept

Omdat wij ook uit ervaring weten dat binnen de doelgroep vluchtelingen en migranten een schaamcultuur bestaat willen wij buiten de individuele gesprekken ons veelal richten op groepssessies waarin wij het gemeenschapsgevoel willen vergroten en het gevoel van alleen staan willen wegnemen. Groepstherapie blijkt namelijk een hele effectieve manier van behandelen. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen wat je voelt en vind je voorbeelden van hoe andere mensen met dezelfde problemen omgaan. Dit zal de deelnemer versterken, het gevoel geven dat zij niet meer alleen staan en uiteindelijk sterker maken.

Wij hebben afgelopen jaren ervaren dat er veel mensen zijn met een verminderd welbevinden als gevolg van psychosociale problemen door bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Vaak belanden deze problemen als onduidelijke medische klachten in de spreekkamer van de huisarts. Deze verwijst doorgaans door naar medische of psychologische zorg, terwijl dit niet altijd nodig is. Ook is de effectiviteit van medicatie bij lichte psychische klachten onduidelijk. Het welbevinden van deze patiënten verbetert doorgaans onvoldoende na het voorschrijven van medicatie of verwijzing naar psychologische zorg. Daarentegen verwijzen huisartsen deze patiënten niet door naar welzijn, terwijl deelname aan welzijnsinterventies voor de meeste mensen met psychosociale problemen wel effectief lijkt te zijn en het welbevinden lijkt te vergroten. Ondanks het voorschrijven van medicijnen of het verwijzen naar psychologische zorg bij psychosociale problemen blijven de klachten aanwezig en blijft het zorggebruik hoog. Verminderd welbevinden gaat vaak samen met ongezonde leefstijlkeuzes, wat weer tot verminderde gezondheid en verdere vermindering van welbevinden kan leiden.

Door het bundelen van praktische en diepgaande kennis en ervaring van ons en samenwerkende partners toe te passen binnen verschillende thema’s en groep sessies zijn wij ervan overtuigd deze mensen dat duwtje in de rug te geven waardoor ook zij de volgende stap kunnen en durven nemen.

Thema’s

Omdat de doelgroep veelal te maken had met Multi problematiek op meerdere levensgebieden (huisvesting, inkomen, schulden, verwaarlozing, sociaal isolement, huiselijk geweld en zelfs overlast gevend of crimineel gedrag) waardoor integratie stagneerde, hebben wij ons binnen dit project geconcentreerd op meerdere gebieden zoals;

 • Armoede en Financiële zelfredzaamheid
 • Digitale samenleving
 • Discriminatie
 • Zelfregie en zelfredzaamheid
 • Eenzaamheid
 • Eigen regie
 • Huiselijk en seksueel geweld
 • Inclusie en diversiteit
 • (Informele) zorg
 • Ouderen en Jongvolwassenen
 • Kunst in zorg en welzijn
 • Maatschappelijke zorg
 • Versterken Sociale basis
 • De weg naar gemeente en instanties
 • Taal(ondersteuning)
 • Criminaliteit

Door het actief contacten van deze mensen in gesprek te gaan om te horen waar zij gelukkiger van worden kwamen we veel te weten. We hebben veel meer zicht gekregen op de onzichtbare eenzaamheid, armoede en ondersteuningsvragen in onze gemeenschap. Maar ook in de talenten en deskundigheid van mensen. In de afgelopen jaren hebben wij bewezen er goed in te slagen om de hulpvragen, de mogelijk en onmogelijkheden vast te leggen en te kwalificeren dan wel te kwantificeren. Steeds meer mensen weten Stichting Rumi te vinden. Op deze wijze lukt het de doelgroep om hun sociale netwerk te verbreden. Dit heeft hun kansen vergroot om te integreren zodat zelfredzaamheid en zelf organiserend vermogen is gaan floreren.

Beoogde resultaat

 • Men weet welke strategieën en meldpunten er zijn om om te gaan met negatieve situaties;
 • Hoe kan men adequaat reageren op een negatieve situatie;
 • Hoe te handelen binnen wettelijke kaders tijdens een negatieve situatie;
 • Zich sterk voelen om om te gaan met negatieve situaties ondanks machtsverschillen;
 • Kunnen reflecteren op (de gevolgen van) eigen gedrag en uitspraken.