Wie is Rumi OUD

Wij hebben voor onze stichting de naam Rumi gekozen, als inspiratiebron voor de eenheid tussen mensen en hun verschillende achtergronden op allerlei gebieden en de synergie in een samenleving met culturele verschillen. Jalal ad-Din Rumi (1207-1273) was een Perzische dichter, filosoof, mysticus en spirituele meester, die tot op heden velen inspireert. Hij sprak vanuit een grenzeloze taal, de taal van eenheid, vrede en liefde voor de medemens, en hij noemde zichzelf wereldburger en pleitbezorger van synergie tussen verschillende religies.

 

Daarnaast is hij bekend om diepgaande en inspirerende wijsheden en citaten uit zijn boeken. Hij geniet zowel bekendheid in het Midden-Oosten als in de Westerse wereld, als een grote literaire en spirituele persoonlijkheid uit Perzië. Rumi is in 2015 een van de bestverkochte auteurs in de Verenigde Staten geweest.