Maatschappelijk Fit

Met onze planmatige methode streven wij ernaar om de deelnemer voor langere tijd zichzelf sterker en gezonder laten voelen. Dit langdurig positief effect op zijn of haar vitaliteit, participatie of zelfredzaamheid zorgt ervoor dat de deelnemer de volgende keer deze reis op eigen kracht kan maken en dat hij of zij een eigen netwerk kunnen bouwen. Doel van onze hulp is dat wij adequate begeleiding geven voor de hulp naar zijn of haar gewenste bestemming. Onze werkwijze ondersteunt zowel de deelnemer als ons als begeleider bij het planmatig werken vanuit een krachtgerichte visie. Op organisatieniveau biedt deze routeplanner meer structuur en samenhang in de begeleiding van hun reis, meer inzicht in het begeleidingstraject, een meer doelgerichte werkwijze en betere samenwerking.

Dit traject werkt voor alle vormen van begeleiding, ongeacht hoelang deze duurt. Het traject is geen snelheidsroute voor specifieke gevallen of situaties, maar is een hulpmiddel om de weg naar succes samen op een prettig manier te bereiken. Het traject is geschikt voor alle sectoren van maatschappelijke ondersteuning aan (jong) volwassenen en ouderen. Denk aan begeleiding bij (preventieve) hulp bij;

  1. Eenzaamheid
  2. Vitaliteit, participatie of zelfredzaamheid
  3. Sociaal-maatschappelijke zorg
  4. Het pakken van de eigen regie
  5. Het versterken van de sociale basis
  6. Taal(ondersteuning)
  7. Oorzaak, gevolg en preventie van criminaliteit.

Ons traject is een effectieve sociale interventie. Samen met de deelnemer en zijn of haar netwerk zijn wij in staat om te werken aan verbetering of stabilisatie van zijn of haar situatie zodat de eindbestemming gehaald kan worden. De aanpak is gericht op empowerment. De benadering is holistisch, krachtgericht, participatief en omgevingsgericht. Het versterkt dus de eigen kracht en regie van de deelnemer.

In samenwerking met de gemeente Den Haag wordt dit project mede mogelijk gemaakt.

Stichting Rumi