Wat wij doen

Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van de zelfredzaamheid, emancipatie, welzijn, zorg, arbeidsparticipatie en onderwijs van de doelgroep migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder. Wij leveren een positieve bijdrage aan participatie en emancipatie van inwoners binnen de Nederlandse samenleving. Dit heeft als bijkomende voordeel aan het opbouwen van een interculturele samenleving en ondersteunen van de sociale en economische integratie en emancipatie van etnische minderheden. Onze diensten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep. De activiteiten kunnen uiteenlopende vormen aannemen, zonder het gemeenschappelijk doel te verliezen.

ls wij dit nu naar het hier-en-nu vertalen dan bieden wij de volgende diensten aan;

 • Het geven van NT2-onderwijs / inburgering.
 • Beantwoorden van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
 • Plannen en organiseren van sociaal-maatschappelijke programma’s.
 • Houden van individuele en/of groepsspreekuren en themadagen
 • Maken van persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
 • Bieden van Professionele middelen ter ondersteuning van stress en/of traumaverwerking
 • Bieden van psychische hulpverlening
 • Werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Bieden van sociaal-maatschappelijk werk en dienstverlening zoals:

 • Jobcoaching
 • Loopbaanbegeleiding
 • Taalmaatjes traject
 • Lifecoaching; Alle levensaspecten van de cliënt onder de loep genomen
 • Counseling; Mentale hulp/gesprektherapie
 • Training; Sollicitatietraining, Personal branding, Interculturele thema’s, netwerken, Nederlandse (bedrijfs)cultuur, etc.
 • Workshops; Diverse workshops over uiteenlopende onderwerpen.
 • Budgetcoaching; Onze budgetcoach treedt op als coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven.
 • Sociaal coaching