Doelstelling

Onze doelstelling

Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van maatschappelijk welzijn van volwassenen, door middel van advisering van begeleidende organisaties, individuele en groepsdoelgroep planvorming, operationele uitvoering van de begeleiding (zowel strategisch, tactisch als operationeel)

Wij werken aan onze doelstelling door:

  • Beantwoorden van sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor migranten in het algemeen;
  • Plannen en organiseren van sociaal-maatschappelijke programma’s;
  • Bieden van sociaal-maatschappelijk werk en dienstverlening;
  • Houden van individuele en/of groepsspreekuren en themadagen;
  • Bieden van Professionele middelen ter ondersteuning van stress en/of traumaverwerking;
  • Bieden van psychische hulpverlening;
  • Maatschappelijk Fit maken van mensen met een afstand tot de samenleving;
  • Werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.