Over Ons

Stichting Rumi

Stichting Rumi is in het voorjaar van 2017 ontstaan vanuit één ervaringsdeskundige als een burgerinitiatief. Door signalen dat er geen centrale plek was waar de hulpvragen van vluchtelingen en migranten echt werden beantwoord. Om wel in deze behoefte te voorzien, is Stichting Rumi opgericht om zo bij te dragen aan een volledige en volwaardige integratie van deze nieuwe bewoners binnen de regio Den Haag en een positieve bijdrage te leveren aan de participatie en de emancipatie van migranten binnen de Nederlandse samenleving. Onze projecten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder.

Ons bestuur

Het dagelijks bestuur van stichting Rumi bestaat uit 3 leden:

  • Mw. S. Sassani, voorzitter
  • Mw. S.V. Idoe, secretaris
  • Mw. S. Sitaram, penningmeester