Missie & Visie

Missie

Stichting Rumi gelooft dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. Stichting Rumi draagt actief bij aan een maatschappij zodat mensen:

  • In hun eigen kracht staan en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
  • Aansluiting vinden in een veranderende wereld
  • Werken aan zelfstandig functioneren en stappen nemen naar actief burgerschap en betrokkenheid.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betekenisvol leven ervaart en een waardevolle plaats in de maatschappij inneemt. Onze persoonlijke aanpak is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de deelnemers, professionals en vrijwilligers. Vanuit onze humanitaire waarden, instelling en door onze oprechte nieuwsgierigheid naar de ander wordt iedereen gezien ongeacht diens geloofs- of levensovertuiging. Wij zijn trots op onze unieke ‘eigenwijze’ manier van handelen, gaan geen uitdaging uit de weg ondanks dat deze soms dwars staan op externe krachten.

Visie

Stichting Rumi is het inspirerende voorbeeld van hoe juiste hulp verleend wordt vanuit respect, verbinding, gelijkwaardigheid, samenwerking en bekommernis om de ander. We zijn ervan overtuigd dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf perspectief te creëren en eigen kansen creëert. Met acceptatie van ieders mogelijkheden laten wij mensen naar eigen inzicht hun positie bepalen binnen de Nederlandse samenleving voor een waardig leven en levensgeluk. Wij streven naar een samenleving waarin stigma’s achterhaald zijn en waar oog is voor de waarde van ieder mens. Waar alle doelgroepen op een sociaal-maatschappelijke wijze meedoen, meeleven, meeverdienen en groeien. In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maken we het verschil met en voor onze doelgroep.