Missie & Visie

Een brug slaan 

Stichting Rumi wil een brug slaan tussen de migranten en vluchtelingen en de Nederlandse samenleving zodat deze doelgroep zich beter thuis voelt en optimaal gaat presteren. Stichting Rumi inspireert, begeleidt, traint en ondersteunt vreemdelingen om contacten op te bouwen met de samenleving en hun competenties goed te benutten. Stichting Rumi werkt met kennis van zaken en heeft aandacht voor signalen uit de bevolking en politiek. Werken aan onze missie vereist transparant handelen: omdat we werken met vreemdelingen en daarover verantwoording af willen leggen aan de samenleving in het algemeen en aan de toekomstige opdrachtgever in het bijzonder.


Thuisvoelen en participeren 

Stichting Rumi gelooft dat wanneer mensen zich niet thuis voelen, zij zich onveilig voelen en de greep verliezen op hun omgeving. Stichting Rumi zal hen ondersteunen en begeleiden naar volwaardige participatie zodat deze doelgroep zich beter thuis voelt in Nederland. We denken dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is zelf perspectief te creëren. Vanuit onze humanitaire waarden en instelling helpen wij iedereen binnen onze doelgroep die geholpen wil worden, ongeacht diens geloofs- of levensovertuiging.