Rumi

Rumi (Jalal ad-Din Rumi, 1207-1273) was een Perzische mysticus en dichter die tot op heden velen inspireert. Hij sprak vanuit een grenzeloze taal, de taal van eenheid, vrede en liefde voor de medemens. Hij noemde zichzelf wereldburger en pleitbezorger van synergie tussen verschillende religies. Hij staat zowel in het Midden-Oosten als in de Westerse wereld bekend als een grote literaire en spirituele persoonlijkheid. In 2015 was Rumi een van de bestverkochte auteurs in de Verenigde Staten.

Het is vanuit dit universele liefdesdenken dat Sheyda Sassani (oprichter) met haar stichting haar werk voor migranten en vluchtelingen is begonnen, uitgaande van de gedachte dat wij als mensheid een geheel vormen, en wanneer er ergens in dit geheel lijden is wij allen deel hebben aan dit lijden en het onze taak is dit, voor zover wij kunnen, te helpen oplossen. Zij heeft voor de naam Rumi gekozen, als inspiratiebron voor eenheid tussen mensen en hun verschillende achtergronden in een samenleving met culturele verschillen. Rumi was een ware holistisch denker lang voordat dit woord in gebruik kwam. Hij noemde zijn religie liefde en liet zich niet vangen in een of ander hokje.

“Ik ben geen Christen of Jood of Moslim, geen Hindu, Boeddhist, Sufi of Zen. Geen enkele religie of cultureel systeem. Ik ben niet van het oosten of van het westen, niet uit de oceaan of van boven de grond……Ik heb de dualiteit achter me gelaten, de twee werelden gezien als één. Het is één dat ik zoek, één dat ik ken, één dat ik zie, één dat ik roep”.
Masnavi ~ Rumi