Doelstelling

Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van de zelfredzaamheid, emancipatie, welzijn, zorg, arbeidsparticipatie en onderwijs van de doelgroep migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder.

Dit doen wij door:

  • Bieden van sociaal maatschappelijke projecten
  • Organiseren van cursussen en workshops, zoals taalles, computerles, schilderen en verbetern van persoonlijke effectiviteit.
  • Versterken van contacten door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. 
Cursussen en workshops
Netwerkbijeenkomsten