Onze doelstelling

Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van maatschappelijk welzijn van volwassenen, door middel van advisering van begeleidende organisaties, individuele en groepsdoelgroep planvorming, operationele uitvoering van de begeleiding (zowel strategisch, tactisch als operationeel)

Hoe werken wij aan onze doelstelling?

Wij werken aan onze doelstelling door:

  • Het geven van NT2-onderwijs
  • Beantwoorden van sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor migranten in het algemeen
  • Plannen en organiseren van sociaal-maatschappelijke programma’s
  • Bieden van sociaal-maatschappelijk werk en dienstverlening
  • Houden van individuele en/of groepsspreekuren en themadagen
  • Maken van persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
  • Bieden van Professionele middelen ter ondersteuning van stress en/of traumaverwerking
  • Bieden van psychische hulpverlening
  • Werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.